Phỏng vấn nhanh Đặng Văn Lâm sau trận đấu Việt Nam - Thái Lan