Người dân hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu, quận Tân Bình, TP HCM vui mừng vì được gỡ phong tỏa.

Huế Xuân