Dữ liệu được chuyển tới máy tính để nhân viên ở chốt kiểm tra. Việc xác thực thông tin chỉ mất khoảng 10 giây.

Người đi đường khi qua chốt chỉ cần đưa điện thoại có mã QR vào camera để quét thông tin khai báo "di chuyển nội địa"

Huế Xuân