TP HCM: Gần 500 nhân sự tham gia thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm

Huế Xuân - Xuân Huy