TP HCM: Sôi nổi đợt kích cầu mua sắm lớn nhất trong năm

Ngọc Lý – Xuân Huy - Thanh Long