Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa giết 3 người trong phòng trọ

Huế Xuân - Xuân Huy