Hơn 4 tấn cá và ếch của người dân miền Tây gửi đến vùng có dịch ở TP HCM