VIDEO: An tâm vui lễ khi có Tổ công tác 363

Thực hiện: HUẾ XUÂN - NGỌC LÝ