Video: Áp giải 2 bị cáo bạo hành bé gái 8 tuổi đến tòa

Thực hiện: Huế Xuân - Xuân Huy