VIDEO: Biển người kẹt cứng trong phiên chợ cuối cùng của năm 

Thực hiện: HUẾ XUÂN - XUÂN HUY