Tồn tại 133 năm, toà nhà Bưu điện TP HCM mang ý nghĩa lớn về mặt kiến trúc - văn hóa - lịch sử với người dân thành phố.

Kiến trúc nổi bật của Bưu điện TP HCM là hệ thống vòm cung lớn bên trong tòa nhà, ảnh hưởng từ phong cách kiến trúc trong các nhà thờ Tây Âu.


Tấn Nguyên