VIDEO: Hàng loạt cây xanh bật gốc sau mưa lớn

Thực hiện: Huế Xuân - Xuân Huy