Cứu 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đức Nghĩa – Hồng Hải - Thanh Long