VIDEO: Danh thắng Đồi cát bay Mũi Né bị xâm phạm

Thực hiện: Châu Tỉnh – N. Lý – Nguyễn Huỳnh