VIDEO: Đêm thứ 4 giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê-tông

Thực hiện: NGUYỄN HUỲNH - NGỌC LÝ