Video: Xe quá tải ung dung vượt chốt

Hải Vân - Mỹ Uyên - Ngọc Diệu - Thanh Long