Giới trẻ nhộn nhịp đón 20-10 tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Ngọc Lý- Huế Xuân