Hoa huỳnh liên nhuộm vàng nhiều tuyến đường ở TP HCM

Ngọc Diệu - Thanh Long