Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng

Ngọc Lý – Lê Vĩnh