VIDEO: Những manh mối cần làm rõ trong vụ án phân xác ở Bình Dương

Thực hiện: Thảo Nguyễn - Ngọc Lý - Huế Xuân