VIDEO: Lớp học đặc biệt dành cho các bệnh nhân ung thư

Thực hiện: HUẾ XUÂN