Người nước ngoài nói gì khi du lịch Việt Nam giữa mùa dịch Covid-19?

Mỹ Uyên - Hải Lê