VIDEO: Ô tô tông 5 phương tiện ở Bình Dương

Thực hiện: THẢO NGUYỄN –XUÂN HUY– HUẾ XUÂN