Video: Tạo hình y bác sĩ bằng giấy Kami để tri ân ngày thầy thuốc Việt Nam

Huế Xuân - Ngọc Lý