VIDEO: Theo dấu đoàn xe "ăn đêm phế thải" ở Đà Nẵng

Nhóm Phóng viên