Làm thế nào để biết người thân đang điều trị Covid-19 ở đâu?

Ngọc Lý – Thanh Long