VIDEO: Tòa trả hồ sơ, Trang Nemo quỳ xuống xin bị hại tha lỗi 

Thực hiện: HUẾ XUÂN - NGỌC LÝ