Biển người chào đón năm mới 2023 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Duy Phú - Quỳnh Trâm