Toàn cảnh tàn phá của cơn bão số 9 sau 1 ngày đổ bộ vào miền Trung

Quốc Thắng (tổng hợp)