VIDEO: Xe tải "mất thắng" lao vào nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ

Thảo Nguyễn- Ngọc Lý - Huế Xuân