Vướng dây diều, cậu bé 12 tuổi bị cuốn bay lên trời

Mỹ Uyên - Thanh Long