Vụ Alibaba: Các bị hại muốn gì?

Thực hiện: HUẾ XUÂN - NGỌC LÝ