Vụ SAGRI: Các bị cáo nói lời sau cùng về “bản án cuộc đời”

Huế Xuân - Ngọc Lý