Nhiều người hiếu kỳ đứng xung quanh xem cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

Mỹ Uyên - Huế Xuân