Giá xăng tiếp tục tăng, nhiều người “than trời”

Ngọc Lý -Quốc Thắng