[Video] Cháy nhà ở TP Thủ Đức, 6 người trong một gia đình tử vong

Sỹ Hưng - Hải Yến - Lê Duy