22.362 hộp sữa được thông quan, TP HCM trao tặng trẻ em khó khăn

Mỹ Uyên - Thanh Long