Các nhà khảo cổ tại Ai Cập mở chiếc quan tài chứa xác ướp chôn cất cách đây 2.500 năm

Mỹ Uyên - Thanh Long