Hai người chèo thuyền trên biển suýt bị cá voi nuốt chửng

Mỹ Uyên - Thanh Long