Bắt được trăn khổng lồ trên cánh đồng lúa

Mỹ Uyên - Thanh Long