Bắt tại trận 5 “hot girl” và 6 thanh niên thuê khách sạn mở “tiệc ma túy”

Lê Hoài - Huỳnh Như - Thanh Long