Bên trong xưởng tạo hình "chúa tể sơn lâm" cho đường hoa Nguyễn Huệ

Hoàng Triều – Ngọc Lý – Thanh Long