Hổ từ bonsai dừa tiền triệu vẫn hút khách chơi Tết

Ngọc Lý - Quốc Thắng