Biên phòng Kiên Giang căng mình chặn nhập cảnh trái phép

BẢO THY - PHÚC NGUYÊN