Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn câu hỏi: "Phải chăng năng lực bảo vệ rừng của nước ta không tốt?"

Mỹ Uyên - Thanh Long