Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Chấm dứt việc “người chết vẫn có tên trong danh sách cử tri bầu cử”

Thanh Long