2 đoàn tàu cuối cùng tuyến Metro số 1 đã về đến TP HCM

Ngọc Lý - Thanh Long