Người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Quỳnh Trâm - Mỹ Uyên