VIDEO: Ông Tất Thành Cang khóc, xin lỗi khi nói lời sau cùng

Thực hiện: Huế Xuân - Xuân Huy