Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Đồng 1 tự tay làm nón chống giọt bắn để tặng đồng nghiệp.

Lê Vĩnh - Mỹ Uyên